Uluslararası Öğrenci Ofisi | Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Menü

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Birimi bünyesinde yer alan ofis, Üniversitede öğrenim görmek için başvuran ve/veya kayıt yaptıran öğrenciler ile hâlihazırda öğrenimini sürdüren yabancı uyruklu öğrencilerin oryantasyonu, sosyal ve kültürel alandaki ihtiyaçlarının karşılanması ve bu alanda yaşadıkları sorunlarının giderilmesine yardımcı olmak amacıyla kurulmuştur. Ofisin diğer bir görevi ise diğer ülke kültürleriyle olan yakınlığı artırmak, diğer ülkelere ülkemizin kültürel ve sosyal yapısını tanıtmak ve Ondokuz Mayıs Üniversitesinde öğrenim görmeyi özendirmek amacıyla yurtdışında tanıtım faaliyetlerinde bulunmaktır.


Tüm Haberler

Tüm Duyurular