Menü


YTB Başarı Burs Programı 2020-2021 Başvuruları

Malûmları olduğu üzere, Türkiye Bursları uygulaması ile uluslararası öğrencilerin ülkemiz üniversitelerinde burslu olarak eğitim almalarına imkân tanınmakta ve söz konusu uygulama Başkanlığımız uhdesinde yürütülmektedir. Yanı sıra, Türkiye'de kendi imkânları ile bir yükseköğretim programına kayıt olup başarılı bir şekilde eğitimini devam ettiren ve gerekli şartları taşıyan uluslararası öğrencilere de "Başarı Burs Programı" gibi uygulamalarla burs fırsatı verilebilmektedir.

Bahsi geçen burs programında, lisans ve lisansüstü düzeylerde 4.00 üzerinden sırasıyla 3.00 ve 3.50'den daha aşağı olmamak üzere ortalamalara sahip olan, hâlihazırda eğitim aldığı düzeyde en az iki dönem tamamlamış olan (dil hazırlık hariç, bilimsel hazırlık dâhil), daha önceden Türkiye Bursları ve kapsamındaki programlardan yararlanmamış olan adayların başvuruları değerlendirmeye alınabilmektedir. Tıp Hekimliği, Diş Hekimliği ve Eczacılık bölümlerinde okuyan lisans öğrencilerinin başvurabilmeleri için ortalama şartı asgarî 2.50 olarak uygulanmaktadır.

 

Üniversiteleri ve Başkanlığımız arasında imzalanan "İşbirliği Protokolü" nün 5.1.7 maddesi:

"Başkanlık kendi imkânları ile Üniversitede öğrenim görmekte olan ve burs ilanında belirtilen şartları sağlayan başarılı uluslararası öğrencilerden Üniversite tarafından teklif edilen 5 (beş) öğrenciye Başarı Bursu verecektir. Teklif edilen öğrencilerin farklı uyruk ve mevcut Türkiye Burslusu öğrenci sayısı dikkate alınarak farklı bölümlerden olmasına özen gösterilecektir." gereğince, üniveristelerinin söz konusu burs programı için teklif ettikleri öğrencileri ivedilikle son başvuru tarihi olan 30 Kasım 2020'ye kadar Türkiye Bursları Başvuru Sistemi'ne (https://tbbs.turkiyeburslari.gov.tr) yönlendirmeleri ve teklif edilen öğrencilerin başvuru, kişisel ve eğitim bilgilerinin yer aldığı listeyi Başkanlığımıza bildirmeleri hususunda bilgilerini ve gereğini arz ederim.