Menü


Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ve YÖK Protokolü Çerçevesinde Öğrenci İkamet İzni Başvuru Belgelerinin Teslim Süreci
BİLGİ NOTU
Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ve YÖK Protokolü Çerçevesinde Öğrenci İkamet İzni Başvuru Belgelerinin Teslim Süreci 
Üniversitemize kaydı gerçekleşen öğrencilerin ikamet izinleri Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ile YÖK arasında yapılan “Yükseköğretim Kurumlarındaki Yabancı Uyruklu Öğrenciler, Doktora Sonrası Araştırmacılar ve Akademisyenler ile Bunların Ailelerinin İkamet İzni Başvurularına İlişkin İşbirliği Esaslarına Dair Protokol’ün uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar çerçevesinde üniversiteler tarafından yürütülmektedir.
 
İlk/Uzatma/Geçiş Başvurularında İstenilen Belgeler;
 • Başvuru formu (https://e-ikamet.goc.gov.tr/) adresi üzerinden evrak online olarak doldurulacak çıktısı alındıktan sonra imzalanacak ve diğer evraklarla birlikte üniversitenin ilgili birimine teslim edilecektir.
 • 4 adet biyometrik fotoğraf (son 6 ay içerisinde çekilmiş, arkası beyaz fonlu, 5x6 boyutunda)
 • Pasaport fotokopisi (Geçerlilik tarihinin ve son giriş mührünün yer aldığı sayfalar dahil)
 • Vize fotokopisi (varsa)
 • İkamet izni kartı fotokopisi (varsa)
 • Öğrenci Belgesi/Türkçe Öğrenme Kursu Belgesi (Muhtemel mezuniyet tarihini içerir şekilde E-imzalı/imzalı ve Kaşeli/Mühürlü)
 • İkamet İzni Kart Bedeline İlişkin Ödeme Makbuzunun Aslı (2020 yılı Kart bedeli olan 110 TL ödenir. Ödemeler 9207 kodu ile Ziraat Bankası, Vakıf Bank, Halk Bankası ve vergi dairelerinden yapılabilmektedir.)
 • Adres bilgilerini gösterir yazılı belge ( Yurtta kalıyor ise e-imzalı/imzalı ve mühürlü/kaşeli yurt belgesi, kira sözleşmesi ile kalıyorsa noter onaylı kira sözleşmesi)
 • Sağlık Sigortası (Öğrenciler Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yürütülen Genel Sağlık Sigortası’na başvurabilir veya özel sağlık sigortalarından birine sahip olması gerekmektedir. Genel Sağlık Sigortası'na başvuru yapacak olan öğrenciler bununla ilgili bir belge imzalayarak SGK’dan alınacak sigorta belgelerini daha sonra samsun@goc.gov.tr mail ortamına iletebilirler.)
 • 18 yaşından küçükler için (E-İkamet sisteminden başvuru yaptığı tarih itibariyle):
  Muvafakatname* (Yabancının anne ve babasının ülkemizde yasal olarak bulunması halinde bu belge ayrıca talep edilmeyecektir)
  Doğum Belgesi* (Yabancının kimlik/pasaport belgesinden anne ve/veya babasının tespitinin sağlanamaması durumunda istenir)
 • Gelir beyanı**(Başvuru Formunda beyan edilir. Belirtilen program süresince yabancının masrafları kamu kurumunca karşılanıyorsa bu durum başvuruda belgelenir.)

*Bu Belgelerin Noter Onaylı Tercümesi ve  Apostil İşlemleri Tamamlanmış Şekilde Dosyaya Eklenmelidir.
*Dış temsilciliklerimizden öğrenci vizesi alarak gelenlerden bu belgeler istenmez. 
**Yalnızca aile ikamet izni başvuruları için talep edilmektedir. Öğrenciler için talep edilmememektedir.

Not: Hazırlanan evraklar Üniversitenin ilgili birimine teslim edilecektir.

Yabancının İkamet/Vize/Ülkeye şartlı giriş yapma süresinin bitiminden itibaren Göç İdaresine Başvurmalıdır.

a)    10 gün içerisinde randevu alması durumunda işlemleri cezasız olarak sonuçlandırılır.
b)    90 gün içerisinde randevu alınması durumunda işlemleri geçerli mazereti alınarak cezalı olarak sonuçlandırılır.
c)    90 günden sonra randevu alınması durumunda ise başvuru iptal edilir.
 

ÖNEMLİ BİLGİLER:

 • İlgili prosedürler takip edilmediği takdirde 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu kapsamında yasal işlemler uygulanır.
 • Göç İdaresi online başvuru tarihini dikkate almaktadır. Bu nedenle vize süresi içerisinde veya ikamet izni sona ermeden 60(altmış) gün öncesinde online başvurunun her koşulda yapılması gerekmektedir. 
 • Oturma izni için başvuru yaptığınız esnada verdiğiniz adresin doğru ve eksiksiz olması gereklidir.
 • İsim/soy isim değişikliği, pasaport değişimi, medeni hal değişimi, adres değişikliği ya da bölüm/program değişikliği gibi durumlarda 20 iş günü içerisinde İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne bilgi verilmesi gerekmektedir.
 • Aynı üniversitede fakülte veya bölüm değişikliği ile aynı ilde üniversite değişikliği durumunda süresinde bildirimde bulunulması kaydıyla mevcut ikamet izni geçerliliğini korur. Bu durumda yabancı uyruklu öğrenci 20 gün içerisinde bildirim yapmak zorundadır.
 • Farklı bir ildeki üniversiteden ilişik keserek ilimizde bulunan bir üniversiteye kayıt olması durumunda 20 gün içerisinde ikamet izni geçiş başvurusu yapılır.
 • İkamet tezkerenizde silinti ve kazıntı yapılmaması gerekmektedir. İkamet tezkeresinin kaybedilmesi durumunda derhal İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne müracaat edilmesi gerekmektedir.
 • İzinli ya da kayıt donduran öğrencilerin ikameti Göç İdaresi tarafından iptal edilmektedir
 • Herhangi bir programda kayıtlı olmadan Türkiye’de kalmayı planlıyorsanız (mezuniyet töreni, lisansüstü başvuru, vb. nedenlerle), ikametiniz bitmeden önce kalış amacınıza uygun ikamet izni türü için başvuru yapmanız gerekmektedir.

 

ÖĞRENCİ İKAMET İZNİ BAŞVURUSU İSTENİLEN EVRAKLAR
 

1 4 ADET BİYOMETRİK FOTOĞRAF (5x6 CM / BEYAZ FONLU) 
2 PASAPORT FOTOKOPİSİ (SON GİRİŞ TARİHİ DAHİL)
3 VİZE FOTOKOPİSİ / İKAMET İZNİ  KİMLİK KARTI FOTOKOPİSİ
4

HARÇ MAKBUZLARI (ZİRAAT BANKASI,HALK BANKASI,VAKIFBANK YA DA ZAFER VERGİ DAİRESİ’NE ÖDENECEKTİR.)

9207 KART- 110 TL
9234 VİZE-
9233 HARÇ-

5 SAĞLIK SİGORTASI ( İKAMET SÜRESİNİ KAPSAYAN SGK YADA ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI) 
6 ÖĞRENCİ BELGESİ (KURUM ONAYLI)
NOT:ÖĞRENİM BELGESİNİN MUHTEMEL MEZUNİYET TARİHİNİ İÇERİR OLMASI GEREKMEKTEDİR.
7 ADRES BELGESİ ( KİRA KONTRATI (NOTER ONAYLI),YURT BELGESİ VB)
  18 YAŞINDAN KÜÇÜK YABANCI OLMASI HALİNDE
8 DOĞUM BELGESİ (TÜRKÇE ÇEVİRİSİ YAPILARAK NOTER ONAYLI VE APOSTİLLİ)
9 MUVAFAVAKATNAME (TÜRKÇE ÇEVİRİSİ YAPILARAK NOTER ONAYLI VE APOSTİLLİ)
  MİSAFİR OLARAK KALINMASI HALİNDE
10 NOTERDEN MİSAFİR TAAHHÜTNAMESİ (TAAHHÜT EDEN/YANINDA KALACAĞINIZ KİŞİ EVLİYSE EŞİYLE BİRLİKTE TAAHHÜT YAPACAK.) 
11 TAAHHÜT EDENİN/YANINDA KALACAĞINIZ KİŞİNİN VUKUATLI NÜFUS KAYDI / İKAMETGAH BELGESİ  VE GELİR BELGESİ

 

Sorularınız için:
Yabancılar İletişim Merkezi (YİMER) 

Telefon: 157
 

Samsun İl Göç İdaresi Müdürlüğü

19 Mayıs Mahallesi Saadet Caddesi No:4 İlkadım SAMSUN

E-posta : samsun@goc.gov.tr
Tel         : 0362 431 28 03
Fax       : 0 362 431 28 20

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü

Lalegül Çamlıca Mahallesi 122. Sokak No:4, Yenimahalle/ANKARA

URL       : http://www.goc.gov.tr/main/Tr_1
E-posta : gocidaresi@goc.gov.tr
Tel         : 0 312 422 05 00 / 01 / 02
Fax        : 0 312 422 09 00 / 99